Stacks Image 263

MISSION Norsk


The Influenza Centre in Bergen is an International Research Laboratory and Advisor for the Prevention, Control and Treatment of Influenza. The Influenza Centre is a collaboration between the University of Bergen, The Haukeland University Hospital and the Department of Health.

MISJON Norsk


Influensasenteret i Bergen er et internasjonalt forskningslaboratorium og rådgivende organ for beskyttelse, kontroll og behandling av influensa. Influensasenteret er et sammarbeid mellom Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus og Helsedepartementet.

Stacks Image 56

Upcomming events


Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD)
Kristin Greve-Isdahl Mohn
Immune response to influenza after vaccination and infection
University of Bergen, September 23rd 2016 Announcement6th ESWI Influenza Conference Riga 10-13 September 2017.

Stacks Image 103

Aktuelt


Influensasenteret skal bidra med utstilling på Christiekonferansen


Bergen 19. april 2016


SE VIDEO

Stacks Image 97

The Influenza Center, University of Bergen and Haukeland University Hospital
The Laboratory Building, 5th Floor, N-5021 Bergen, Norway. Tel. +47 - 55974668