The Influenza Centre"> forskning
Influensasenteret er et ledende internasjonalt senter i preklinisk og klinisk utvikling av influensavaksiner og finansieres av Helse og omsorgsdepartementet.

Forskere ved Influensasenteret.

Senterets arbeid har blitt støttet gjennom tilskudd fra EU (gjennom tre forskjellige EU prosjekt) og Helsedirektoratet og koordinerer et internasjonalt konsortium finansiert av Norges Forskningsråd (NFR).

Historikk

I 1982 etablerte WHO et influensasenter for Vest-Norge med prof. Lars Haaheim som direktør før dette arbeidet ble sentralisert til Nasjonalt Folkehelseinstitutt i 2002. Siden den gang har Helse og omsorgsdepartementet gitt en permanent grunnfinansiering til Influensasenterets arbeid ved Gades institutt i utvikling og evaluering av influensavaksiner. Prof. Lars Haaheim ledet Influensasenteret fra 2002 til han gikk av i september 2008. Prof. Rebecca Cox tok da over ledelsen av senteret. .

Aktiviteter

Influensasenteret har spesialisert seg i detaljert evaluering av immunresponsen både i prekliniske modeller og i humane vaksinestudier. Senterets visjon er å redusere den globale byrden av influensasykdom gjennom å være internasjonalt ledende i utviking av nye og bedre influensavaksiner.

Screen Shot 2013-02-22 at 9.44.43 PM

Visjonen vil oppnås gjennom våre hovedaktiviteter:

-Evaluering av nye vaksineformuleringer, inkludert nye adjuvanser (vaksineforsterkere)

-Preklinisk forskning og utvikling av lovende vaksinekandidater

-Humane kliniske studier av nye influensavaksiner fra fase I til IV med god klinisk praksis (GCP).

Kunnskapen som genereres gjennom disse aktivitetene vil resultere i utvikling av en kunnskapsplattform for immunrespons og immunologiske korrelater for beskyttelse som vil gi oss forbedret forståelse av immunologiske forsvarsmekanismer. Influensasenteret skal bidra til økt samarbeid på tvers av disiplinene for å oppnå god translasjonell vaksineforskning og aktiv bidra til utdanning av master- og doktorgradstudenter.

Ved Influensasenteret har vi konsentrert oss om å gjennomføre detaljert karakteristikk av immunresponsen etter vaksinasjon. Den mest lovende vaksinekandidaten vi har utviklet og evaluert er en vaksine mot fugleinfluensa med Matrix M adjuvans. Denne gav svært lovende resultater i en fase I klinisk studie i 2009. Vi har også testet en ny type plantebaserte vaksinekandidater mot pandemisk influensa med veldig lovende resultater. I samarbeid med Haukeland universitetssjukehus har vi også gjennomført en klinisk studie hvor vi undersøkte bivirkninger og immunrespons hos 250 helsearbeidere etter vaksinasjon mot svineinfluensaen i 2009.