The Influenza Centre"> Nekrolog | <font color="black">The Influenza Centre</font>
100292
Lars Reinhardt Haaheim (1945-2011)
PhD, Professor Emeritus, University of Bergen, Norway

En god venn og kollega har gått bort.

Lars Reinhardt Haaheim, ble født i Haugesund den 20. september 1945. Han omkom i en tragisk ulykke på sjøen om kvelden tirsdag 28. juni 2011, like ved Ryvarden fyr (Sveio kommune) i nærheten av sitt kjære landsted, 65 år gammel. Lars Reinhardt Haaheim ble av venner og kollegaer best kjent som Lasse. Lasse hadde tidlig i sin karriere interessert seg for influensa-virus og vaksinering. I 1973, tok han sin Cand. real i biokjemi ved Mat. Nat. fakultetet/UiB, Med tittelen "Host antigens in egg-grown influenza virus" for sin hovedfagsoppgave. Etter fullført hovedfag flyttet han med familie til Oslo, hvor han ble ansatt ved folkehelseinstituttet. Her, i en periode fra 1973 til 1980, var han ansvarlig for WHO’s nasjonale influensa senter. Han var også på den tiden aktiv involvert i vaksineproduksjon ved folkehelsa. (nasjonalt folkehelseinstitutt). Han kom tilbake til Universitetet i Bergen i 1980, som amanuensis og leder av Immunkjemisk laboratorium ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, som da holdt til i Armauer Hansens hus (AHH). Der ble han ansvarlig for WHOs nasjonale influensa senter for Vest-Norge. Han forsvarte året etter i 1981 sin Dr. philos. grad med tittel "Studies on influenza virus antigens with special reference to antigenic variation in the haemagglutinin subunit of influenza A viruses". I 1990 flyttet Lasse sin forskningsgruppe ned til Høyteknologissenteret, samlokalisert med Virussenteret. I 1993 fikk Lasse opprykk til professor. Det var spesielt arbeidet som ble utført på Høyteknologisenteret som la grunnlag for det som har utviklet til det som er Influensasenteret i dag. Fra 2002 fikk Influensasenteret en direkte årlig bevilgning fra Helsedepartementet. I 2003 flyttet influensasenteret tilbake til AHH i nyoppussete kontorer og laboratorie-areal. Her arbeidet Lasse frem til 21. August 2008, da han gikk av med Avtale Festet Pensjon. Dette var ikke slutten på hans vitenskapelige arbeid, men reiste til USA hvor han i 1 år jobbet med vaksineproduksjon produsert i planteceller ved Fraunhofer Center for Molecular Biotechnology (Newark). Selv etter dette engasjementet tok slutt, så har han vært fullt aktiv med å arbeide videre innen influensa-feltet. Influensasenteret har i ettertid (2009) flyttet til laboratoriebygget på HUS, med professor Rebecca J Cox som leder. Lasse har etterlatt seg et betydelig renommé innen influensa-forskning og overvåking. Han har i en årrekke hatt verv i flere viktige nasjonale og internasjonale komiteer med oppdrag å løse problemer relatert til influensa-pandemi og overvåking, epidemiologi og vaksinestrategier. Han har også utviklet en del av de verktøyene som er brukt internasjonalt i den globale overvåkning og epidemiologi av årlige/sesong influensa. Han hadde et sjeldent godt nettverk og god kontakt med de beste innen influensafeltet. Han har også hatt mange utenlandsopphold ved flere prestisjeinstitusjoner i Europa, Nord-Amerika og Australia.
Lasse har etterlatt seg en betydelig arv som er høyst levende i dag.

Han vil bli dypt savnet.

Karl A. Brokstad